Rastvakter

Rastvakt

Under lördagar och söndagar så behövs extra vuxna som hjälper till som rastvakter under barnens lunch och vid bönestunderna. Detta för att undvika stök, spring och nedskräpning i moskén men också för att lära barnen respektera moskén som en plats för lugn och ro samt att respektera andra besökare i moskén som kommit dit för bön eller annat…

Som förälder är det en av dina uppgifter som medlem i föreningen att hjälpa till att ställa upp som rastvakt under minst ett men gärna fler tillfällen varje termin.

Anmäl dig som rastvakt till oss på
Foraldrarfritidlarande@gmail.com

eller direkt på plats i moskén…