Presentation

Föräldrargruppen

Vi har 2 föräldrarepresentanter som sitter med i styrelsen för Fritid och Lärande. En för lördagar och en för söndagar. Representanterna väljs in på 1 år vardera vid föreningens årsmöte.

Vårt uppdrag är att lyfta frågor från barn och föräldrar till föreningens styrelse men också att hjälpa till aktivt i föreningens verksamhet där det behövs.

Tillsammans har föräldrarrepresentanterna startat en egen grupp för föräldrar med syfte att hjälpas åt med arbetet kring frågor och föreningens verksamhet.

Vi vill gärna bli fler:
Är du intresserad av att vara med i föräldrargruppen eller vill veta mer om vad vi gör kontakta oss på: foraldrarfritidlarande@gmail.com
eller prata med oss på plats i moskén.