Föreningen Fritid och Lärande grundades år 2017 på initiativ av Islamiska Förbundet – Stockholms moské.
Föreningens syfte är bl.a. att erbjuda barn och ungdomar i åldrarna 4-17 år kurser om Islam och andra fritidsaktiviteter för att ge dem andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Föreningen vill bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande samt stärka deras muslimska identitet.

”Tillsammans vill föreningen bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande.”
– Verksamhetschef