Demo Kindergarten

[thim-heading title=”Välkomna till Fritid & Lärande” line=””]
[thim-icon-box line_after_title=”” desc_content=”Vi vill erbjuda barn och ungdomar i åldrarna 4-17 år fritidsaktiviteter samt att ge de delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Tillsammans vill föreningen bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande. Välkomna till Fritid & Lärande.” custom_font_weight_desc=”” read_more_link=”http://www.fritidochlarande.se/verksamhet/” read_more_link_to=”more” read_more_target=”_self” link_to_icon=”” read_more_text=”Läs mer” icon_type=”custom” custom_image_icon=”6533″ width_icon_box=”370″ layout_pos=”left” layout_text_align_sc=”text-left”]
[thim-heading title=”Kommande Aktiviteter” line=””]
[thim-list-events number_posts=”3″ layout=”layout-2″ text_link=”VIEW ALL”]
[thim-heading title=”Vår Verksamhet” line=””]
[thim-courses limit=”5″]
[thim-heading title=”Våra Medarbetare” line=”” text_align=”text-center”]
[thim-our-team number_post=”2″ link_member=””]
[thim-list-post number_posts=”3″ cat_id=”9″ show_description=”yes” image_size=”custom_image” style=”homepage”]
[thim-testimonials layout=”carousel” limit=”5″ item_visible=”3″ show_pagination=”yes” show_navigation=””]
[thim-heading title=”Våra Medorganisationer” line=”” text_align=”text-center”]
[thim-gallery-images number=”6″ item_tablet=”4″ item_mobile=”2″ image=”6478″ image_size=”full”]